TriMedia Sales House
SLÁGER FM

SLÁGER FM - Sláger BoomBox – A nagy zene lejátszó - JÁTÉK

Hivatalos játékszabályI. Sláger FM adásában zajló játék:

Játék megnevezése: „Sláger BoomBox – A nagy zene lejátszó – Tele zenével és készpénzzel” (továbbiakban játék).

2. Játék adásbeli kommunikációja: a játékot megelőzően (2019. június 01-09. között) a játék beharangozására és a játék ideje alatt (2019. június 10-21. között) a játék reklámozására promóciós spotokat sugároz a Sláger FM.

Játék időtartama: 2019. június 10-21. között reggel 6 és délután 6 óra között több alkalommal.

A játék leírása: Két hallgató (egy férfi és egy nő) – egy zeneszám – 5 és 10 másodperc közötti intervallumban – 100.000 forint értékű nyeremény és egy 100.000 Ft értékű nagyháztartási gép. Az adás folyamán egy spot hívja fel a hallgatók figyelmét a játékra, a leggyorsabb férfi és női telefonáló mérheti össze zenei tudását és nyerhet akár egymillió forintot. Amelyik hallgató előbb kitalálja a helyes megfejtést, hangosan és érthetően bemondja a dal előadóját vagy dalcímét, nyert. Ha ugyanabban a pillanatban mindkét hallgató bemondja a helyes megfejtést, egy bónusz körrel folytatódik a játék. A nyertes hallgató eldöntheti, hogy tovább megy vagy elviszi a garantált nyereményt, a 100.000 Ft-ot és a 100.000 forint értékű nagyháztartási gépet. Ha a hallgató kockáztat és tovább megy, a következő játék nyereménye 200.000 forint és 200.000 forint értékű nagyháztartási gép. A játékos csak akkor nyerheti meg a nyereményt, ha a nyereményhez szükséges valamennyi feltétel egyszerre teljesítésre kerül, a nyeremény kizárólag csak ebben az esetben adható át a játékosnak. Amennyiben egyik játékos sem nyer, akkor a nyeremény áttevődik a következő telefonhívásra. A következő játékos nyereménye így megnő, és a már az előtte meg nem nyert 100.000 forintokat és a 100.000 Ft értékű nagyháztartási gépeket is megnyerheti! A nyeremény nagysága így a hallgatókon múlik, a nyeremény 1-2 nap alatt megtöbbszöröződhet! A játékban megnyerhető nagyháztartási gépeket nem lehet készpénzre váltani.

Játék nyereménye: - Alapesetben játékonként nettó 100.000 Ft készpénz és 100.000 Ft értékű BEKO nagyháztartási gép, amely a játék leírása alapján növekedhet, többszöröződhet. A nyeremény felső határa 1.000.000 Ft készpénz és 1.000.0000 Ft értékű nagyháztartási gép. Az adott játék nyereményének összege a játék előtt, vagyis a telefonhívást megelőzően kerül bejelentésre az előző játékok eredményének figyelembevételével.
- A nyeremény után a járulékokat a Sláger FM fizeti meg.

A nyeremények átadása:
- A készpénz nyeremények a Nyertes által megadott, Magyarországon működő bankfiókban nyitott, forint alapú bankszámlára, banki átutalással kerülnek kifizetésre. A nagyháztartási gépek a nyertesekkel előzetesen egyeztetett módon kerül kiszállításra. A készpénz kifizetésére a játék időpontjától számított legfeljebb 30 naptári napon belül kerül sor. Amennyiben a nyertes nem adja meg vagy nem megfelelően adja meg a bankszámlaszámot a rendelkezésére álló 30 naptári nap alatt, akkor a nyereménye nem kerül kifizetésre senki részére.II. Általános rendelkezések:

A játékban kizárólag azon 18 éven felüli devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a II. 5 pontban meghatározott személyek körébe (továbbiakban játékos).

A Sláger FM játékaiban való részvétel feltétele, hogy a játékos a rádióban elhangzott vagy a weboldalon közzétett felhívásnak eleget tudjon tenni, vagyis a felhívás elhangzása után a leggyorsabb férfi és leggyorsabb női telefonáló vehet részt a játékban.

A nyereményjátékkal kapcsolatos információk, a hivatalos játékszabály megtekinthető a slagerfm.hu honlapon.

Egy játékban egy játékos csak egyszer nyerhet! Egy játéknak számít egy adott időszak alatt azonos témában, azonos módszerrel bonyolított játék.

A játékban nem vehetnek részt a Sláger FM dolgozói és azok hozzátartozói!

A játékos a nyerést követő 6 hónapon belül nem vehet részt és nem nyerhet újabb játékban.

A játékban való részvétel feltétele, hogy a játékos a játékba kerüléskor Sláger FM munkatársának adáson kívül megadja nevét, címét, telefonszámát, bankszámlaszámát. A megadott adatokat Sláger FM munkatársa jogosult visszahívással ellenőrizni. A játékos a játékba való jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy Sláger FM a megadott személyes adatait a játék lebonyolítása során a jelen játékszabályzat szerint kezelje és felhasználja, ez a hozzájárulás a játékban való részvétel feltétele. Sláger FM jogosult a nyertesek nevét adásban közölni, illetőleg nevüket honlapján és Facebook oldalán feltüntetni, az ehhez való hozzájárulás a játékban való részvétel feltétele.

A játékos tudomásul veszi, hogy a Sláger FM adásába történő betelefonálással és ezáltal a játékban való részvétellel a jelen játékszabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti. A játékos a játékszabályzat elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott adatait Sláger FM munkatársai rögzítsék. Sláger FM a játékos adatait célhoz kötötten, kizárólag a játékban valórészvétellel összefüggésben, valamint a játékszabályzatban foglaltaknak való megfelelés ellenőrzése céljából, továbbá a nyeremények átadása céljából használhatja fel. A játékos az adataival az Infótörvény és az EU általános adatvédelmi rendeletének előírásai szerint jogosult rendelkezni. Sláger FM ZRt. a játék befejezését, illetőleg a nyeremények átadását követő 30 nap elteltével a játékosok adatait törli adatbázisából.

Sláger FM a játékosok személyes adatainak védelme során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infótörvény), az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az elektronikuskereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker. tv.”) rendelkezéseinek megtartásával jár el.

Adatkezelő adatai: Sláger FM ZRt., székhely: 1012 Budapest Márvány utca 17., nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-10-044277

10. Az a játékos, aki a játékra való jelentkezéskor a műsorvezetőnek nem a valós - később okmányaival igazolható - személyes adatait adja meg, a játékból kizárásra kerül és a nyereményét nem veheti át. Ebben az esetben a nyeremény nem kerül kifizetésre senki részére.

A nyeremény a játékos nevére szól, másra át nem ruházható. Amennyiben a nyertes a nyereményt harmadik személy részére kéri kifizetni (harmadik személy bankszámlájának számát adja meg), akkor erre kizárólag nyertes előzetes írásbeli bejelentése esetén van lehetőség.

A játékot a Sláger FM Hálózat ZRt. szervezi.

A nyereménnyel kapcsolatban további információ kérhető a Sláger FM ZRt-nél.

14. A játékban való részvétellel a játékos önkéntesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárul, hogy Sláger FM hírlevelek, ajánlatok, tájékoztatók küldése, direkt marketing (közvetlen üzletszerzés) céljából a jövőben megkeresse. Ebből a célból Sláger FM játékos alábbi személyes adatait kezeli: név, e-mail cím. Amennyiben játékos a játékra való jelentkezés során kijelenti, hogy jelen pont szerinti adatainak kezeléséhez a fenti célból nem járul hozzá, az nem jelenti a nyereményre való jogosultságának elvesztését.