SLÁGER FM

A BUDAPEST AIRPORT ZRT. „AIR CANADA – KANADA HANGJAI” NEVŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1. A „Kanada hangjai” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezője a Budapest Airport Zrt. (Székhely: 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér, a továbbiakban: “Szervező” vagy „Budapest Airport”)

2. A NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

2.1. A Nyereményjátékban Játékosként részt vehet (továbbiakban: „Játékos”)

• minden, Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, aki aktív Facebook-profillal rendelkezik, amelyet a Játék ideje alatt egyszer sem inaktivál, továbbá

• aki a Nyereményjáték időtartama alatt a Sláger FM közösségimédia-felületén (https://www.facebook.com/slagerfmradio/) a vonatkozó posztok alatt a nyereményjáték lényegi elemét jelentő kérdésekre válaszolva kommentel.

2.2. A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező, illetve a Nyereményjáték szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, munkatársai, a Nyereményjáték szervezésében közreműködő ügynökségek alkalmazottai és mindezek hozzátartozói, közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) 1-2. pontja).

A Nyereményjátékból kizárásra kerülnek azok a Facebook-profilok, amelyek nem valódi természetes személyekhez tartoznak, különösen (de nem kizárólag) azok a profilok, amelyeket egy természetes személy hozott létre abból a célból, hogy tisztességtelenül növelje saját nyerési esélyét a Nyereményjátékban.

3. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA

A Nyereményjáték 2019. július 29. 06:00 órától – 2019. augusztus 2. 16:00 óráig tart.

2019. augusztus 2. napján 16:00 órakor a legyűjtött jelentkezési adatok közül kerül az adott nyeremény kisorsolásra.

4. A NYEREMÉNYJÁTÉK MENETE

4.1 Az aktív Facebook-profillal rendelkező Játékos a Sláger FM Facebook-oldalára

(https://www.facebook.com/slagerfmradio/) kikerülő (és a játékhoz kapcsolódó) posztok alatt komment formájában írhatja meg az általa helyesnek vélt válaszokat. A kérdés minden esetben a hét során a Sláger FM-en adásba kerülő reklámszpotokra, illetve az azokban elhangzott hangeffektre vonatkozik.

Összesen 4 féle hangot kell felismernie a Játékosnak, amelyek megfejtését (azaz, hogy milyen hangot kellett a reklámszpotban felismerni) a megfelelő poszt alatti kommentbe írhatja be.

Szervező felhívja a figyelmet, hogy kizárólag azon a Játékosok közül sorsolják a nyertest, aki mind a 4 poszt alá helyes választ írt, vagy az utolsó napon megjelenő poszt alá beírja egy kommentben mind a négy megfejtést. A helyes megfejtés több alkalommal történő feltüntetése nem minősül több nyerési esélynek. Minden olyan Facebook-profillal rendelkező játékos, aki helyesen válaszol a 4 kérdésre, összesen egyszer vesz részt a sorsoláson.

4.2 A sorsolás elektronikus módon történik, véletlenszám-generátorral. A nyeremény esetében 1 nyertes és 5 pótnyertes kerül kisorsolásra.

5.NYEREMÉNYEK

Nyeremény: Egy (1) darab 2 (kettő) főre szóló Air Canada retúr repülőjegy Budapest-Toronto közvetlen járatra Economy Class (Q) helyet biztosítva.

A nyeremény nem foglalja magában a kint tartózkodás (szállás, utazási biztosítás, étkezések, stb.) költségeit.

A nyereménnyel (azaz 2 db repjeggyel) kapcsolatos adókat, illetékeket a Szervező fizeti.

A Nyeremény az alábbi feltételekkel használható fel:

• A promóciós jegy csak a menetrend szerinti Air Canada járatokra érvényes (beleértve az Air Canada Express és az Air Canada Rouge járatokat).

• Utazási időszak: 2019. szeptember 4-től 2019. október 25ig, illetve 2020 április. (április kezdő időpontja a járatindítás pontos dátumától függ) . A Szervező fenntartja a jogot a felhasználási periódus időszakának megváltoztatására az aktuális járatindítás függvényében.

• A foglalást ajánlott a lehető legkorábbi időpontban lebonyolítani, minimum 3 héttel az utazás előtt (arepülés időpontját megelőzően). A repülőjegy az elérhető helyek függvényében foglalható. A Nyertes utazási igényét a bud@adamsky.hu email címen jelezheti a Szervező nevében eljáró Adamsky by Positive Kft.-nek.

• A nyertes felelősséggel tartozik azért, hogy betartsa az Air Canada utazási feltételeit a promóciós jegy felhasználása során és nem élhet vissza a promóciós jegyekkel.

• Az utazás helyszíni meghiúsulása esetén (elutasított, lekésett beszállás) nem jár kompenzáció a Nyertes számára.

• A jegyek felhasználása kapcsán a jelen szabályzatban rögzített felhasználási feltételek érvényesek.

• A nyereményjáték játékszabályában foglalt Általános Szerződési Feltételek kiegészítik az Air Canada jegyekre vonatkozó egyéb feltételeket, melyek elérhetők az Air Canada honlapján.

A Nyeremény személyre szól, mások részére átadni, értékesíteni, más által felhasználni nem lehet. Visszatérítési értéke nincs, pénzösszegre nem váltható. A foglalás visszaigazolását követően az utazás indulási és érkezési desztinációja nem változtatható. Azonban az utazás dátuma és időpontja - a nyereményjáték szabályzatában meghatározott érvényességi időn belül - megváltoztatható. Ezért az Air Canada díjat számolhat fel. A két utasnak egy időben kell utaznia. Ha a nyertes utastárs nélkül utazik, kiegészítő kompenzációban vagy másik díjban nem részesül.

Az Air Canada légitársaság fenntartja a jogot arra, hogy saját felelősségére a promóciós jegyet módosítsa vagy törölje. A nyereményjáték szabályzatnak bármilyen nemű be nem tartása a promóciós jegy visszavonását, vagy jogi és egyéb lépéseket vonhat maga után a felmerülő károk, költségek és veszteségek kezelésére.

Mindkét jegy az Air Canada által üzemeltetett közvetlen járaton, csak egyszer és egyszerre használható fel a Budapest-Toronto útvonalon, más úticél beiktatására nincs lehetőség. Poggyászt az Air Canada aktuális poggyászszabályzata alapján vihet magával a nyertes.

Az utazáshoz az Air Canada légitársaság eUpgrade szolgáltatása nem vehető igénybe.

A Nyeremény kizárólag a megadott időintervallumban használható fel, a szabad helyek függvényében. Az érvényességi idő meghosszabbítása nem lehetséges.

A nyertes és útitársa köteles betartani a Légitársaság által közzétett Szállítási Feltételeket.

Az Air Canada nem felelős a járat esetleges törlésének vagy késésének következtében felmerülő költségekért. Az utasnak kell gondoskodnia a megfelelő utasbiztosításról, vízumról, az érvényes – géppel olvasható – utazási okmányokról (útlevél).

Amennyiben a Nyertes a megadott időintervallumban az utazást nem tudja lebonyolítani, a nyereményt elveszíti.

Az utazás során nincs mód az Air Canada Rouge frequent flyer pontgyűjtésére.

A foglalás nyertes általi törlése esetén a törölt utazás helyett a szervező nem kínál fel másik lehetőséget, és az esetleges kétségek kizárása érdekében rögzítjük, hogy ebben az esetben sem kártérítés, sem visszatérítést nem jár.

A Nyeremény igénybevétele során a nyertes felelősséggel tartozik a saját és a vele utazó magatartásáért. Az Air Canada fenntartja a jogot arra, hogy saját kizárólagos döntése szerint bármely nyertest és/vagy vendéget kizárjon a Nyeremény bármely vonatkozásában való részvételből, ha az érintett nem tartja be az Air Canada, vagy a Nyereményhez kapcsolódó bármely egyéb társaság utasításait, vagy ha a nyertes vagy vendége magatartása saját magát, egymást, vagy másokat veszélyeztet, vagy az Air Canada véleménye szerint bármilyen tekintetben antiszociális, vagy másokat zavar.

6. A NYERTES, A NYEREMÉNY ÁTVÉTELE

6.1. A Nyeremény vonatkozásában a nyertes Játékost (Nyertes) a Szervező a közösségimédia-felületen üzenetben értesíti, legkésőbb 2019. augusztus 5-ig.

6.2. A Nyertesnek 3 naptári napja van arra, hogy a megadott elérhetőségeken visszajelezzen, hogy a Nyereményt át tudja-e venni vagy sem. Amennyiben a Nyertes nem jelentkezik, a Nyereményre a pótnyertes jogosult, akit szintén a Szervező értesít üzenetben és 3 naptári napja van a Nyereményért való jelentkezésre.

6.3. A Nyertes köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a Nyereményt a jelen játékszabálynak megfelelően fel tudja használni. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.

6.4. Ha a Nyertes cselekvőképtelen, korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképességében részlegesen vagy teljesen korlátozott, úgy a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény felhasználására és igénybevételére csak a törvényes képviselője / gondviselője – elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő – közreműködésével jogosult (törvényesképviselő / gondnok hozzájárulásával vagy a törvényes képviselő / gondnok Nyertes képviseletében történő eljárásával).

6.5. Ha a Nyertes vagy a Pótnyertes a Nyereményért az erre nyitva álló határidőn belül nem jelentkezik, vagy a Nyereményt a nyitva álló határidőn belül nem veszi át, úgy a határidő jogvesztő jellegű, ezért a Nyertes vagy a Pótnyertes ezt követően nyereményére jogszerűen nem tarthat igényt.

6.6. A Nyeremény pénzre nem váltható, másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább.

6.7. A Nyeremény átvételének helye előzetes egyeztetést igényel.

A nyeremény átadásával kapcsolatosan felmerülő egyéb költségeket – mint például a Nyeremény átadási helyszínére történő utazás költségeit – a Nyertes viseli.

6.8. A nyertesnek a voucher felhasználásához szükséges kitöltött űrlapot legkésőbb 3 héttel a kívánt indulási időpont előtt el kell küldeni a bud@adamsky.hu címre az utazás érvényesítéséhez.

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

7.1. A Játékosok a Nyereményjátékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak

a) hogy a Szervező a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen Nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása, valamint külön engedéllyel marketingtevékenység céljára a jövőben is díjmentesen és minden további hozzájárulás nélkül felhasználja. A Játékos továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Nyereményjátékkal kapcsolatosan a Játék szervezőjétől a Játékkal kapcsolatos tartalmú e-mail üzeneteket kapjon. A Játékosok tudomásul veszik, hogy adataiknak a fenti módon történő nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulásuk önkéntes és bármikor kérhetik adataik törlését a nyilvántartásból a newsletter@bud.hu email címre elküldött levélen keresztül vagy azok nyilvántartásba vételét a nyeremény átvételekor írásban nyilatkozva meg is tilthatják.

Ezen kívül a Játékosokat megilleti a személyes adataik kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozás alapján a Szervező által meghozott döntéssel a Játékos nem ért egyet, úgy a bírósághoz fordulhat. A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja, amely döntést megteheti a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi címre történő megküldésével (pontos személyes adatait feltüntetve); Budapest Airport Zrt.(1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér) címen.

b) nevük, képmásuk, illetve hangfelvételük nyilvánosságra hozatalához (tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós, illetve reklámcélokat szolgáló audio, foto és video anyagokban), továbbá, hogy felkérés esetén rendelkezésre állnak médiainterjú céljából (a Nyereményjátékot követő 6 hónapon belül, Magyarországon), valamint hogy a róluk készített hang- illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező díjmentesen és korlátozás nélkül felhasználja reklám és egyéb marketing célokra. Játékosok a fényképek és videók felhasználásához idő,- tér,- és módbeli korlátozás nélkül járulnak hozzá. Ha a nyertes Játékos cselekvőképtelen, korlátozottan cselekvőképes, illetve cselekvőképességében részlegesen vagy teljesen korlátozott, úgy a nyeremény-átvételével kapcsolatban nyilatkozattételre jogosult személy megállapítása a Ptk. 2:10 – 2:24.§-ai szerint történik.

c) hogy Szervező ilyen irányú kérése esetén a fentieket aláírt nyilatkozattal is megerősítik.

7.2. A Játékosok a Nyereményjátékra való jelentkezésükkel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy adataik a Budapest Airport Zrt. (1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér) mint „Adatkezelő” adatbázisába kerüljenek, illetve azokat esetleges tiltó nyilatkozatuk kézhezvételéig minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a Szervező és Partnerei marketingtevékenysége céljából a jövőben felhasználhassa. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, nevének és pontos címének megadásával írásbeli nyilatkozatban kérheti adatai törlését a nyilvántartásból az Adatkezelőtől. Az adatbázis további harmadik személyeknek semmilyen körülmények között nem kerül átadásra.

7.3. A hivatalos Nyereményjáték szabály hozzáférhető a https://slagerfm.hu/jatek.php?jatek_id=14 weboldalon.

7.4. A Nyereményjátékról részletes információk https://slagerfm.hu/jatek.php?jatek_id=14 weboldalon érhetők el.

7.5. A Szervező nem oszt szét a jelen szabályzatban meghatározottakon túlmenően egyéb nyereményt.

7.6. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy indokolt esetben ezen feltételeket vagy magát a Nyereményjátékot kiegészítse vagy módosítsa, illetve a Nyereményjátéktól elálljon. A módosításról, kiegészítésről, elállásról a Szervező a https://slagerfm.hu/jatek.php?jatek_id=14 tájékoztatja a Játékosokat.