TriMedia Sales House
SLÁGER FM

I. Sláger FM adásában zajló játék:

1. Játék megnevezése: „Sláger CashBox” (továbbiakban játék).

2. Játék adásbeli kommunikációja: a játékot megelőzően (2019. november 04-10. között) a játék beharangozására és a játék ideje alatt (2019. november 11-22. között) a játék reklámozására promóciós spotokat sugároz a Sláger FM.

3. Játék időtartama: 2019. november 11-22. között, hétköznapokon reggel 6 és délután 6 óra között naponta egyszer.

4. A játék leírása: A játékfelhívás után a leggyorsabb telefonáló játszik a 100.000 Ft készpénzért. A játékra jelentkező hallgatónak néhány (öt) másodperc áll rendelkezésére, hogy kitalálja melyik dalt hallja. A készpénz nyeremény három másodperc elteltével másodpercenként 10.000 Ft-tal csökken. Amennyiben a játékos nem találja ki, hogy melyik dalból hallott részletet a nyeremény halmozódik, a következő játéknál már 200.000 Ft az alapnyeremény. A nyeremény nagysága így a hallgatókon múlik, a nyeremény 1-2 nap alatt megtöbbszöröződhet!

5. Játék nyereménye:

- Alapesetben játékonként nettó 100.000 Ft készpénz, amely a játék leírása alapján növekedhet, többszöröződhet. A nyeremény felső határa 1.000.000 Ft. Az adott játék nyereményének összege a játék előtt, vagyis a telefonhívást megelőzően kerül bejelentésre az előző játékok eredményének figyelembevételével. Minden adásba kerülő játékos nyereménye egy Arkoroyal ajándékcsomag, amely független a készpénz nyereményre való jogosultságtól.

- A nyeremény után a járulékokat a Sláger FM fizeti meg.

6. A nyeremények átadása:

- A készpénz nyeremények a Nyertes által megadott, Magyarországon működő bankfiókban nyitott, forint alapú bankszámlára, banki átutalással kerülnek kifizetésre. Az összeg kifizetésére a játék időpontjától számított legfeljebb 30 naptári napon belül kerül sor. Amennyiben a nyertes nem adja meg vagy nem megfelelően adja meg a bankszámlaszámot a rendelkezésére álló 30 naptári nap alatt, akkor a nyereménye nem kerül kifizetésre senki részére.

- Az Arkoroyal ajándékcsomag a játékos részére az általa megadott belföldi címre futárszolgálattal kerül kézbesítésre.

II. Általános rendelkezések:

1. A játékban kizárólag azon 18 éven felüli devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a II. 5 pontban meghatározott személyek körébe (továbbiakban játékos).

2. A Sláger FM játékaiban való részvétel feltétele, hogy a játékos a rádióban elhangzott vagy a weboldalon közzétett felhívásnak eleget tudjon tenni, vagyis a felhívás elhangzása után a leggyorsabb telefonáló vehet részt a játékban.

3. A nyereményjátékkal kapcsolatos információk, a hivatalos játékszabály megtekinthető a slagerfm.hu honlapon.

4. Egy játékban egy játékos csak egyszer nyerhet! Egy játéknak számít egy adott időszak alatt azonos témában, azonos módszerrel bonyolított játék.

5. A játékban nem vehetnek részt a Sláger FM dolgozói és azok hozzátartozói!

6. A játékos a nyerést követő 6 hónapon belül nem vehet részt és nem nyerhet újabb játékban.

7. A játékban való részvétel feltétele, hogy a játékos a játékba kerüléskor Sláger FM munkatársának adáson kívül megadja nevét, címét, telefonszámát, bankszámlaszámát. A megadott adatokat Sláger FM munkatársa jogosult visszahívással ellenőrizni. A játékos a játékba való jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy Sláger FM a megadott személyes adatait a játék lebonyolítása során a jelen játékszabályzat szerint kezelje és felhasználja, ez a hozzájárulás a játékban való részvétel feltétele. Sláger FM jogosult a nyertesek nevét adásban közölni, illetőleg nevüket honlapján és Facebook oldalán feltüntetni, az ehhez való hozzájárulás a játékban való részvétel feltétele.

8. A játékos tudomásul veszi, hogy a Sláger FM adásába történő betelefonálással és ezáltal a játékban való részvétellel a jelen játékszabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti. A játékos a játékszabályzat elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott adatait Sláger FM munkatársai rögzítsék. Sláger FM a játékos adatait célhoz kötötten, kizárólag a játékban valórészvétellel összefüggésben, valamint a játékszabályzatban foglaltaknak való megfelelés ellenőrzése céljából, továbbá a nyeremények átadása céljából használhatja fel. A játékos az adataival az Infótörvény és az EU általános adatvédelmi rendeletének előírásai szerint jogosult rendelkezni. Sláger FM ZRt. a játék befejezését, illetőleg a nyeremények átadását követő 30 nap elteltével a játékosok adatait törli adatbázisából.

9. Sláger FM a játékosok személyes adatainak védelme során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infótörvény), az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az elektronikuskereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker. tv.”) rendelkezéseinek megtartásával jár el. Adatkezelő adatai: Sláger FM ZRt., székhely: 1012 Budapest Márvány utca 17., nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-10-044277

10. Az a játékos, aki a játékra való jelentkezéskor a műsorvezetőnek nem a valós - később okmányaival igazolható - személyes adatait adja meg, a játékból kizárásra kerül és a nyereményét nem veheti át. Ebben az esetben a nyeremény nem kerül kifizetésre senki részére. 11. A nyeremény a játékos nevére szól, másra át nem ruházható. Amennyiben a nyertes a nyereményt harmadik személy részére kéri kifizetni (harmadik személy bankszámlájának számát adja meg), akkor erre kizárólag nyertes előzetes írásbeli bejelentése esetén van lehetőség.

12. A játékot a Sláger FM Hálózat ZRt. szervezi. 13. A nyereménnyel kapcsolatban további információ kérhető a Sláger FM ZRt-nél.

14. A játékban való részvétellel a játékos önkéntesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárul, hogy Sláger FM hírlevelek, ajánlatok, tájékoztatók küldése, direkt marketing (közvetlen üzletszerzés) céljából a jövőben megkeresse. Ebből a célból Sláger FM játékos alábbi személyes adatait kezeli: név, e-mail cím. Amennyiben játékos a játékra való jelentkezés során kijelenti, hogy jelen pont szerinti adatainak kezeléséhez a fenti célból nem járul hozzá, az nem jelenti a nyereményre való jogosultságának elvesztését.